استقرار

ویراتک همواره به دنبال بیشینه نمودن بهره‌وری شما از طریق خدمات و محصولات خود بوده است. از این رو توسعه‌ی سامانه‌های ویراتک به گونه‌ای پیش رفته است که هزینه‌های استقرار و به‌روزرسانی محصولات ما برای شما حداقل میزان ممکن باشد. ویراتک با بهره‌گیری از فرآیندهای استاندارد استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری همواره مسیری را برای استقرار محصولات خود در سازمان شما انتخاب می‌کند که اهداف مورد نظرتان را با همان زمان و هزینه‌ی از قبل پیش‌بینی شده تضمین نماید.

 

 

installation