تازه های ویراتک

حضور شرکت ویراتک شریف در پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف

به لطف پروردگار، شرکت ویراتک شریف در مسیر تحقق اهداف عالیه خود برای توسعه کسب و کاردر کشور عزیزمان ایران در پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف حضور فعال داشت.
امید است بتوانیم با توسعه فناوری‌های بومی قدمی در راستای رشد و تعالی کشور ، توسعه کسب و کار ، کارآفرینی و ایجاد زیر ساخت‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فناوری‌های دانش بنیان برداریم.

بیشتر…

آخرین مقالات

qlink01
qlink02
qlink03
qlink04