solution-big-slide

ما در ویراتک معتقدیم یک محصول به تنهایی نمی‌تواند نیازمندی‌های مشتریانمان را در سازمان‌های مختلف پوشش دهد. فناوری اطلاعات تنها زمانی می‌تواند نقش خود را در سازمان‌ها بازی کند که درفرآیندهای کسب و کار سازمان‌ها قرار گرفته و افراد به واقع از آن‌ها استفاده نمایند.

در صورت نبود تحلیل‌های مناسب از سامانه‌های مختلف برای بهره‌برداری در حوزه‌های مشخص، نمی‌توان توقع داشت که سامانه مورد نظر به درستی در فرآیندهای سازمان قرار گیرد. این امر کارشناسان ما را در ویراتک بر آن داشته تا محصولات خود را بر حسب نیاز سازمان‌های مختلف باز طراحی کنند و سامانه‌هایی مشخص برای کاربردهای مشخص هر سازمان طراحی نمایند.

این امر تا به امروز یکی از عوامل موفقیت ما در ویراتک بوده است. ویراتک امروز می‌تواند به حق بگوید، آنچه به واقع نیاز مشتری خود بوده است را تحلیل کرده و با درک کامل از نیازمندی‌های مشتری، محصولات خود را در سازمان‌ها مستقر کرده است.

در همین راستا، حوزه‌هایی که امروز ویراتک برای آن‌ها راه‌کارهای مشخص دارد به شرح زیر است:

 • شهرداری
  • معاونت‌های حمل و نقل و ترافیک
  • اتوبوس‌رانی
  • تاکسی‌رانی
  • سازمان خدمات موتوری
 • پخش و ویزیتوری
 • سازمان‌ها و واحدهای امدادی
 • کارخانجات تولیدی
 • کسب و کارهای کوچک و اصناف
 • سازمان‌ها و شرکت‌های خدمات محور