شهرداری

با گسترش فناوری اطلاعات و خدمات مبتنی بر وب، ارائه خدمات موثر از سوی سازمان‌های مختلف در سطح اینترنت ممکن شده است. این خدمات می‌تواند در وهله اول نیازمندی‌های سازمان‌ها را بر آورده کرده و فرآیندهای تجاری و سازمانی را به صورت الکترونیک در آورد. در قدم بعد، سیستم‌های اطلاعاتی تحت وب می‌توانند تاثیرات بسزایی در نفوذ عقائد و فرهنگ مردم و ملل مختلف داشته باشند. در نهایت با حضور مردم در سامانه‌های اطلاعاتی مختلف تحت اینترنت، تمامی اطلاعات فردی و فعالیت‌های آن‌ها در سیستم مورد نظر ثبت شده و مورد استفاده سامانه‌ی اطلاعاتی قرار خواهد گرفت.

با گسترش فناوری اطلاعات و خدمات مبتنی بر وب، ارائه خدمات موثر از سوی سازمان‌های مختلف در سطح اینترنت ممکن شده است. این خدمات می‌تواند در وحله اول نیازمندی‌های سازمان‌ها را بر آورده کرده و فرآیندهای تجاری و سازمانی را به صورت الکترونیک در آورد. در قدم بعد، سیستم‌های اطلاعاتی تحت وب می‌توانند تاثیرات بسزایی در بهبود کیفیت زندگی مردم و سطح خدمات ارائه شده داشته باشند. در نهایت با حضور مردم در سامانه‌های اطلاعاتی مختلف تحت اینترنت، تمامی اطلاعات فردی و فعالیت‌های آن‌ها در سیستم مورد نظر ثبت شده و مورد استفاده سامانه‌ی اطلاعاتی قرار خواهد گرفت.

 

city-servics

با توجه به وجود فعالیت‌های مختلف در شهرداری از جمله فعالیت‌های پروژه‌محور و فرآیندمحور در کنار حجم وسیع امکانات موجود در شهر که باید توسط مدیران شهری برنامه‌ریزی و مدیریت شوند، نیازمندی‌های شهرداری‌ها طیف وسیعی از سامانه‌ها را در بر می‌گیرد. برخی از سامانه‌های مورد نیاز در شهرداری‌ها که در ویراتک به آن‌ها پرداخته شده و برای استفاده در فضای شهرداری‌ها سفارشی شده است به شرح زیر می‌باشد:

  1. سامانه دبیرخانه و مکاتبات اداری تحت وب
  2. سامانه مدیریت فرآیندهای سازمانی
  3. سامانه مدیریت ناوگان اتوبوس‌رانی
  4. سامانه مدیریت ناوگان تاکسی‌رانی
  5. سامانه مدیریت امداد (مورد استفاده در آتش‌نشانی)
  6. سامانه مدیریت ناوگان خدماتی
  7. سامانه مدیریت اسناد به همراه جستجوگر هوشمند ویرا و مجهز به سیستم‌های پردازش تصویر و OCR با قدرت دسته‌بندی اسناد شهرداری‌ها