کارآموزی در ویراتک

ویراتک شریف پذیرای دانشجویان مقطع کارشناسی سه گرایش اصلی رشته ی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار و IT) جهت گذراندن دوره کارآموزی خود درکنار مهندسان خود است. زمینه های اصلی فعالیت کارآموزان در ویراتک عبارتند از:

  • پیاده سازی سامانه های تحت وب
  • پیاده سازی سامانه های موبایل
  • آشنایی با سامانه های اطلاعاتی هوشمند و انجام فعالیت به نسبت دانش کارآموز
  • آشنایی با سامانه های حمل و نقل هوشمند و انجام فعالیت به نسبت دانش کارآموز

دانشجویانی که علاقمند به حضور در ویراتک هستند لازم است موارد ذیل را انجام دهند:

  • ارسال درخواست گذراندن دوره کارآموزی به info@viratech.ir
  • ارائه مدارک مورد نیاز در زمان حضور در شرکت:
    • اصل و کپی فرم معرفی کارآموز از سوی دانشگاه
    • کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه دو قطعه عکس

Internships