کارآفرینی، نخبگان و اقتصاد دانش بنیان

کارآفرینی، نخبگان و اقتصاد دانش بنیان

دانشگاه شریف و اقتصاد دانش بنیان

 

موضوع تجاری‌سازی فناوری و ایجاد شرکت‌های زایشی مبتنی بر یافته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه یکی از رویکردهای کلیدی حاکم بر دانشگاه‌های پیشرو دنیا می‌باشد. به عنوان مثال بر اساس‌ مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۱ انجام شده است، فارغ‌التحصیلان […]