به لطف پروردگار، شرکت ویراتک شریف در مسیر تحقق اهداف عالیه خود برای توسعه فناوری و فضای نوآوری در کشور عزیزمان ایران در دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری حضور فعال داشت.
امید است بتوانیم با توسعه فناوری‌های بومی قدمی در راستای رشد و تعالی کشور ، توسعه کسب و کار ، کارآفرینی و ایجاد زیر ساخت‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فناوری‌های دانش بنیان برداریم

 

Scan-150628-0003