تاریخ انتشار ۲۴ مرداد ۱۳۹۳
عنوان انگلیسی Adaptation of Vehicle Data in Routes

 

انطباق داده‌های دریافتی از طریق GPS با داده‌های مکانی نقشه، از پیچیدگی‌های روش‌های مبتنی بر داده‌های مکانی و مبتنی بر مسیر می‌باشد. از آنجایی که این داده‌ها به صورت برخط دریافت می‌شوند و باید به صورت برخط پردازش شوند، نیاز به الگوریتم‌هایی با کارآیی بالا برای انطباق این داده‌ها با خیابان‌های نقشه داریم. در نتیجه بخشی از کار ما در این پایان‌نامه، پیدا کردن و استفاده از الگوریتم‌هایی با کارآیی بالا برای استفاده به صورت برخط در این سامانه می‌باشد.

انطباق داده‌های مسیر حرکت اتوبوس‌ها بر روی خطوط و تصحیح مختصات آن‌ها یکی از مسائلی است که برای تخمین زمان سفر اتوبوس‌ها مورد نیاز می‌باشد. در این مسئله مسیر حرکت اتوبوس به صورت یک مسیر مشخص به صورت دنباله‌ای از نقاط در دسترس می‌باشد. در همین راستا یکی از فعالیت‌هایی که در این پایان‌نامه انجام شد، انطباق این داده‌ها بر روی خط اتوبوس به منظور اطلاع‌رسانی زمان رسیدن اتوبوس‌ها به ایستگاه‌ها بوده است.

یک خط اتوبوس از مجموعه‌ای نقاط و در نتیجه مجموعه‌ای از پاره‌خط‌ها تشکیل شده است. پاره‌خط‌های موجود در خط را به صورت مرتب شده با شماره ۱ تا k در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم اتوبوس از ابتدای مسیر شروع به حرکت می‌کند. همچنین فرض می‌کنیم خط مورد نظر دارای S ایستگاه می‌باشد که ایستگاه اول و آخر در ابتدا و انتهای خط قرار دارد. فاصله گرفتن اتوبوس بیش از حد مشخص L (50 متر) از ایستگاه اول، به معنای شروع حرکت اتوبوس بر روی خط تلقی می‌شود و در نتیجه حالت اتوبوس از STOP به INLINE تغییر پیدا خواهد کرد. با دریافت اولین نقاط، نزدیک‌ترین نقطه بر روی پاره‌خط اول به عنوان مختصات تصحیح شده اتوبوس در نظر گرفته می‌شود. با دریافت هر مختصات جدید از اتوبوس (p)، فاصله نقطه p از پاره‌خطی که اتوبوس آخرین بار بر روی آن مشاهده شده است شروع می‌شود. این فاصله حالت نزولی داشته تا جایی که به نزدیک‌ترین پاره‌خط (LP) به نقطه p برسیم. با صعودی شدن فاصله در می‌یابیم مختصات تصحیح شده اتوبوس باید بر روی پاره‌خط LP باشد. به این ترتیب با محاسبه نزدیک‌ترین نقطه به نقطه p بر روی پاره‌خط LP نقطه تصحیح شده اتوبوس به دست می‌آید.

Adaptation

«استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر لینک و منبع، بلامانع است»